Εταιρική Ταυτότητα

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις. Η ιδιαίτερη αυτή μορφή συνεταιρισμών αποτελούν παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Η λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» στηρίζεται στην φιλοσοφία «Επιχειρούμε με κοινωνικό προσανατολισμό», με την οποία επιδιώκει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου με αποδέκτες αφενός, προς τον πελάτη ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτή την καινοτόμο επιχειρηματική πρόταση, αφετέρου προς τους εργαζόμενους για τους οποίους μεριμνά την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

Ο συνεταιρισμός στεγάζεται σε χώρο που του έχει παραχωρήσει το Νοσοκομείο «Αγ. Σάββας» και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι ενδεικτικά υπηρεσίες καθαριότητας, μαζικής εστίασης, διαχείρισης πρασίνου κ.λπ. καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας μικρών shop in shops για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν μέσα σε διάφορες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μικρές κατά κύριο λόγο δράσεις που επιδιώκουν να είναι βιώσιμες και να μπορούν να διατηρούν την απασχόληση των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» έχει αναλάβει ήδη από το 2012 την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει επίσης ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών φωτοαντιγράφων σε κτήριο του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και έχει αναπτύξει υπηρεσίες κυλικείου στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Άκτιος».

Η συνεργασία με τον «Αθηνά – Ελπίς» αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων και δημιουργεί προστιθέμενη κοινωνική αξία, μέσω της ενίσχυσης των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης από το Υπουργείο Υγείας, του οποίου ενεργός πολιτική αποτελεί η ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών αυτών επιχειρήσεων.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις. Η ιδιαίτερη αυτή μορφή συνεταιρισμών αποτελούν παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Η λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» στηρίζεται στην φιλοσοφία «Επιχειρούμε Κοινωνικά Επενδύοντας στον Άνθρωπο», με την οποία επιδιώκει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου με αποδέκτες αφενός, προς τον πελάτη ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτή την καινοτόμο επιχειρηματική πρόταση, αφετέρου προς τους εργαζόμενους για τους οποίους μεριμνά την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

Ο συνεταιρισμός στεγάζεται σε χώρο που του έχει παραχωρήσει το Νοσοκομείο «Αγ. Σάββας» και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι ενδεικτικά υπηρεσίες καθαριότητας, μαζικής εστίασης, διαχείρισης πρασίνου κ.λπ. καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας μικρών shop in shops για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν μέσα σε διάφορες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μικρές κατά κύριο λόγο δράσεις που επιδιώκουν να είναι βιώσιμες και να μπορούν να διατηρούν την απασχόληση των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» έχει αναλάβει ήδη από το 2012 την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχει επίσης ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών φωτοαντιγράφων σε κτήριο του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και έχει αναπτύξει υπηρεσίες κυλικείου στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Άκτιος».

Η συνεργασία με τον «Αθηνά – Ελπίς» αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων και δημιουργεί προστιθέμενη κοινωνική αξία, μέσω της ενίσχυσης των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης από το Υπουργείο Υγείας, του οποίου ενεργός πολιτική αποτελεί η ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών αυτών επιχειρήσεων.

Comments are closed.