Επικοινωνία

Αθηνά – Ελπίς
ΚοιΣΠΕ  Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Παράσχου 23
ΤΚ 11473 Αθήνα 
Τηλέφωνα
2106495251
2130405429

Fax
2106495251

Email
email_2

Website
www.athena-elpis.gr

 

Αποστολή Email:
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας.
Αθηνά – Ελπίς
ΚοιΣΠΕ  Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Παράσχου 23
ΤΚ 11473 Αθήνα 
Τηλέφωνα
2106495251
2106495245

Fax
2106495251

Email
email_2

Website
www.athena-elpis.gr

emails

Αποστολή Email:
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα ανταποκριθούμε άμεσα στο αίτημά σας.

Comments are closed.