Σχετική Νομοθεσία

1. 2716.pdf Ν.2716/1999 (άρθρο 12) Σύσταση ΚοίΣΠΕ
2. 4019.pdf Ν.4019/2011 Νόμος γιατην κοινωνική οικονομία & κοινωνική επιχειρηματικότητα.
3. apr3.pdf Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του ΚοιΣΠΕ από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργίου Υγείας.

Comments are closed.