Υπηρεσίες Καθαρισμού

Ενδεικτικοί πελάτες στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού & Διαχείρισης Πρασίνου.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
https://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=home.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ. πρώην Υγειονομική Σχολή Αθηνών) αποτελεί από την ίδρυση της το 1929, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα το οποίο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσφέρει εκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία, στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία και στην Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία.

1η Υγειονομική Περιφέρεια
https://www.1ypatt.gr/index.php.
Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, προήλθε σύμφωνα με τον Ν3527/2007, έχει έδρα την Αθήνα και ασκεί τις αρμοδιότητές της στα γεωγραφικά όρια της Κεντρικής και Ανατολικής Αττικής. Σκοπός της είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιπρόσθετα η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων, μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας. Εν κατακλείδι η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)
https://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias
Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) είναι μια αυτοτελής υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ε.Π.Υ. έχει την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Comments are closed.