Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Ως μονάδα Ψυχικής Υγεία ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει οργανωμένη συμβουλευτική υποστηρικτική υπηρεσία.

Η Συμβουλευτική Υποστηρικτική Υπηρεσία αποσκοπεί στην βελτίωση της εργασιακής ανταπόκρισης των εργαζομένων στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Συμβουλευτική Υποστηρικτική Υπηρεσία έχει σαν κύρια λειτουργία την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και κοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Κοι.Σ.Π.Ε. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ψυχοθεραπευτική εκτίμηση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση, την συμβουλευτική και την υποστήριξη των ατόμων και των οικογενειών. Η λειτουργία της Συμβουλευτικής Υποστηρικτικής Υπηρεσίας είναι αυτόνομη σε ότι αφορά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία με υποχρέωση όμως ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των προϊσταμένων.

Η Συμβουλευτική Υποστηρικτική Υπηρεσία έχει την υποχρέωση να προστατεύει το Ιατρικό Απόρρητο και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Η Συμβουλευτική Υποστηρικτική Υπηρεσία διατηρεί την όποια υπάρχουσα ψυχιατρική σχέση των εργαζομένων και αναπτύσσει την όποια αναγκαία συνεργασία με τον ψυχίατρο του κάθε ατόμου. Σε περίπτωση μη ψυχιατρικής κάλυψης του εργαζομένου, ο ψυχίατρος (εφόσον υπάρχει) της Συμβουλευτικής Υποστηρικτικής Υπηρεσίας καλύπτει προσωρινά τον εργαζόμενο.
Της Συμβουλευτικής Υποστηρικτικής Υπηρεσίας προΐσταται Ψυχίατρος με εμπειρία σε προγράμματα Κοινοτικής Ψυχιατρικής Η Υπηρεσία υποστηρίζεται και από άλλους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας όπως, κοινωνικό λειτουργό, επισκέπτη υγείας κ.α.

Τα καθήκοντά της Σ.Υ. είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας στον Κοι.Σ.Π.Ε. (εκτίμηση, παρακολούθηση, αντιμετώπιση) και η ανάπτυξη και η εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων (εργασιακής ανταπόκρισης, προσωπικότητας, νοημοσύνης).

Ο Προϊστάμενος της Συμβουλευτικής Υποστηρικτικής Υπηρεσίας είναι ο κύρια υπεύθυνος σε ότι αφορά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία – υποστήριξη και είναι ανεξάρτητος στις σχετικές με αυτά αποφάσεις. Ενημερώνει και συναποφασίζει με το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γενικό Διευθυντή και τους άλλους Προϊσταμένους για τις όποιες παρεμβάσεις του για τη βελτίωση της παραγωγικής δραστηριότητας των εργαζομένων και ενημερώνεται για τις όποιες παρατηρήσεις έχουν οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική διαδικασία σε σχέση με τους εργαζόμενους που υποστηρίζει.

Comments are closed.