Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων

Χωρίς κατηγορία

Σήμερα, 26 Μαρτίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ”», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων.

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες στον σύνδεσμο   2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_μετα ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ_signed

» Χωρίς κατηγορία » Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων μετά...
On 26 March 2024

Comments are closed.

« »