Πίνακες κατάταξης υποψηφιών Έργου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ)

Χωρίς κατηγορία

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους πίνακες κατάταξης των υποψηφιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ”»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

» Χωρίς κατηγορία » Πίνακες κατάταξης υποψηφιών Έργου Γραφείου...
On 11 March 2024

Comments are closed.

« »