Πρόσκληση στην 4η Γενική Συνέλευση Invitation to the 4th General Assembly

NEA, Γενική Συνέλευση, Προσκλήσεις

Με την απόφαση του Δ.Σ. του ΚοιΣΠΕ «Αθηνά – Ελπίς» αρ. 28/28-02-2014, καλούνται οι κ.κ. Συνεταιριστές του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής με την επωνυμία “Αθηνά – Ελπίς” στην 4η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μμ στα γραφεία του  Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής με την επωνυμία “Αθηνά – Ελπίς”, που βρίσκεται στην οδό Παράσχου 23.  

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο pdf:

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης: Πρόσκληση

» NEA, Γενική Συνέλευση, Προσκλήσεις » Πρόσκληση στην 4η Γενική Συνέλευση...
On 24 March 2014

Comments are closed.

« »