Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

NEA, Προσκλήσεις, Χωρίς κατηγορία

LOGO-SMALL

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» , στο πλαίσιο υλοποίησης της  παραγωγικής δραστηριότητας με τίτλο: Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής – Ανάπτυξη δράσης: «Παροχή Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης – Catering », προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέσω ανοιχτής  διαδικασίας κατάθεσης προσφορών.

Για την αναλυτική πρόσκληση καθώς  και τους όρους αυτής παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλήρες κείμενο) : Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Η 6η Οκτωβρίου 2015

» NEA, Προσκλήσεις, Χωρίς κατηγορία » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια...
On 17 September 2015

Comments are closed.

« »