Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Μαζικής Εστίασης – Οκτώβριος 2018

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Μαζικής Εστίασης πήρε παράταση έως και τις 19/10/2018. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά – Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο/fax: 210-6495251 καθημερινά, από 10:00 έως 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά – Ελπίς» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com

15 Οκτωβρίου 2018

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»

κ. Κουπίδης Σωτήριος

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...
On 15 October 2018

Comments are closed.

« »