Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας πήρε παράταση έως και τις 21/09/2020. Όλα τα δικαιολογητικά  θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: koispe_athinaelpis@hotmail.com

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο 2106495251 καθημερινά εκτός Πέμπτης 12:00 έως 14:00 και Πέμπτη 17:00 έως 19:00  (κ. Παπαδημητρίου Ιωάννα).

11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»

κ. Κουπίδης Σωτήριος

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...
On 11 September 2020

Comments are closed.

« »