Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ”»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον σύνδεσμο ΡΣΖ146527Γ-ΛΗΥ_ΟΡΘΟ_ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΓΥΑ_31.01.24_final

» Χωρίς κατηγορία » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με...
On 14 February 2024

Comments are closed.

« »