Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων

Χωρίς κατηγορία

Σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφιών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση θέσεων απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ”»

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες στον σύνδεσμο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

» Χωρίς κατηγορία » Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων
On 27 February 2024

Comments are closed.

« »