20130920_205433

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) επαγγελματιών μαζικής εστίασης.

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις

LOGO-SMALL

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» , στο πλαίσιο υλοποίησης της  παραγωγικής δραστηριότητας με τίτλο: Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής – Ανάπτυξη δράσης: «Παροχή Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης – Catering », προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) επαγγελματιών μαζικής εστίασης.

Για την αναλυτική πρόσκληση καθώς  και τους όρους αυτής παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλήρες κείμενο) : Πρόσκληση

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν , πλέον των άλλων δικαιολογητικών, την παρακάτω αίτηση:

Αίτηση Πρόσληψης  : Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων : 22 Απριλίου 2015

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την...
On 7 April 2015

Comments are closed.

« »