Πρόσκληση σε 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Υγεία

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας προσκαλούμε στο 3ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Υγεία που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. Μετά την απήχηση που είχαν και την επιτυχία που κατέγραψαν τα δύο προηγούμενα συνέδρια το 2016 και 2017, σε μία πολύ κρίσιμη και κομβική οικονομική, αλλά και κοινωνική συγκυρία, φέτος επιλέχθηκε ως τίτλος του Συνεδρίου η«Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση».

Στόχοι του Συνεδρίου μας, είναι να απαντηθούν ερωτήματα και να αποτυπωθούν πρακτικές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν συντελεστές της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Πρακτικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν ενδεικτικά:α) Ποιατα προσωπικά βιώματα εργαζομένων-ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στους Κοι.Σ.Π.Ε. και στις Κοιν.Σ.Επ.;  β) Πως μετασχηματίζονται πόρων που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία, ώστε να ενισχυθεί η γενική ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η ανάπτυξη των Κοι.Σ.Π.Ε.; γ) Ποια η έως τώρα εμπειρία και οι προτάσεις από συνεργαζόμενους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τον μετασχηματισμό κοινωνικών πόρων; δ) Ποιο ρόλο δύναται να διαδραματίσει η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στην Παραγωγική Ανασυγκρότηση;

Απώτερος σκοπός της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. μέσα από το εν λόγω συνέδριο αλλά και από όλες τις παρεμβάσεις της στο πεδίο της Κ.Α.Λ.Ο. είναι η μεθοδευμένη και συστηματική υποστήριξη της ανάπτυξης των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και ειδικότερα των Κοι.Σ.Π.Ε., για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους και της βελτίωσης των ποσοτικών και των ποιοτικών δεικτών των θέσεων εργασίας που δημιουργούν για άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η μεγάλη οικογένεια των Κοι.Σ.Π.Ε., το Κοινωνικό Συνεταιριστικό κίνημα των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα αριθμεί σήμερα 30 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα και 3 πρωτοβουλίες σύστασης νέων Κοι.Σ.Π.Ε.Περαιτέρω αριθμεί πάνω από 3100 συνεταιριστές εκ των οποίων οι 1500 είναι άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Είναι ένα μαζικό κίνημα στο οποίο εργάζονται 540άτομα, με τους 320να είναι εργαζόμενοι με αναπηρία και μειονεξία στην εργασία. Ο κύκλος εργασιών των Κοι.Σ.Π.Ε. ανήλθε το έτος 2016 σε 4.220.700 ευρώ, έναντι 3.506.000 ευρώ το 2015 και το 2017 από τα προσωρινά στοιχεία φαίνεται να ξεπερνά τα4.800.000 ευρώ.

Με αυτές τις λίγες λέξεις και με περισσό συναίσθημα, στη λήξη της θητείας του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε., καλούμε Κοινωνικούς Συνεταιριστές, εργαζόμενους σε Κοι.Σ.Π.Ε. και Κοιν.Σ.Επ., εργαζόμενους και ερευνητές σε φορείς ΚΑΛΟ και τέλος διαμορφωτές του οικοσυστήματος  της ΚΑΛΟ την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 στην φιλόξενη Αίθουσα Εκδηλώσεων τουΤεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Νίκης 4 στην Αθήνα (περιοχή Συντάγματος), σε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο που θα μεταφέρει εμπειρίες, καλές πρακτικές και δυσκολίες των Συνεταιριστικών Κινημάτων, στην ευρύτερη προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιχειρείται στη χώρα μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου

Σωτήρης Α. Κουπίδης                                           Πόλα Νικολάου

      FB_IMG_1528830713276.jpg                                                           2V3C2040SINEDRIO PEΨAEE.JPG

     Πρόεδρος Δ.Σ.                                                            Γραμματέας Δ.Σ.

Πρόγραμμα 3ου Συνεδρίου ΠΟΚΟΙΣΠΕ

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Πρόσκληση σε 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο...
On 14 June 2018

Comments are closed.

« »