Πρόσκληση για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας μερικής απασχόλησης

Χωρίς κατηγορία

Η  Μονάδα  Ψυχικής  Υγείας  –  Κοι.Σ.Π.Ε.  «Αθηνά  Ελπίς»  με  έδρα  την  Αθήνα υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (24 μηνών) με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Έναν (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου (κωδικός υποψηφίου Ε.Ψ.Υ. 1) μερικής απασχόλησης 20 ωρών/εβδομάδα για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία τους και την ομαλότερη ένταξη στις διαδικασίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Παράλληλα, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας καλείται να προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης στο υπό λειτουργεία γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στον ΚοιΣΠΕ.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και αίτηση στον σύνδεσμο που ακολουθεί  Πρόσκληση-Ε.Ψ.Υ.-Φεβρουάριος 24

» Χωρίς κατηγορία » Πρόσκληση για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας...
On 1 February 2024

Comments are closed.

« »